[17/04/2024] Thông báo GIẢM cước phí vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam


Kính gửi Quý khách hàng! 

Naipot trân trọng thông báo: GIẢM 1.000đ/kg cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, áp dụng cho đơn hàng Vận Chuyển Thường và có thời gian xuất kho Trung Quốc từ 00h ngày 17/04/2024 như sau:

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

27.000đ/Kg

35.000đ/Kg

 36.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

26.000đ/Kg

34.000đ/Kg

35.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

25.000đ/Kg

33.000đ/Kg

34.000đ/Kg

Từ 100Kg 

Thỏa thuận trước khi lên đơn hàng 

Lưu ý: Các đơn hàng xuất kho Trung Quốc trước 00h ngày 17/04/2024 sẽ áp dụng biểu phí vận chuyển cũ:

Khối lượng đơn hàng

    Hà Nội     

 Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng 

< 10Kg

28.000đ/Kg

36.000đ/Kg

 37.000đ/Kg 

Từ 10Kg đến dưới 30Kg

27.000đ/Kg

35.000đ/Kg

36.000đ/Kg

Từ 30Kg đến dưới 100Kg

26.000đ/Kg

34.000đ/Kg

35.000đ/Kg

Từ 100Kg 

Thỏa thuận trước khi lên đơn hàng 

Trân trọng!