NAIPOT THÔNG BÁO TÌNH HÌNH GIAO HÀNG ĐỐI VỚI KHO HCM / ĐÀ NẴNG


Kính gửi Qúy khách hàng

Hiện tại do ảnh hưởng tình hình thiên tai lũ lụt của miền Trung gây không ít khó khăn đến việc di chuyển cũng như vận chuyển hàng hóa do đó thời gian giao hàng đối với kho hàng tại khu vực Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể sẽ chậm trễ hơn so với bình thường.

Naipot xin thông báo để khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng !

Ban Quản trị Naipot.com