Thông báo dừng xuất kho Trung Quốc trong ngày 17 và 18/01/2019


Kính gửi Quý khách hàng!

Do tình hình thông quan gặp khó khăn nên Naipot sẽ dừng xuất kho Trung Quốc trong ngày 17 và 18/01/2019.

Ngày 19/01/2019 sẽ xuất kho Trung Quốc lại bình thường.

Naipot rất mong Quý khách thông cảm và chủ động trong việc kinh doanh của mình.

Trân trọng cảm ơn!