Thông báo GIẢM tỷ giá Nhân dân tệ từ 12h00 ngày 22/03/2024


Kính gửi Quý khách hàng!

Naipot xin thông báo về việc thay đổi tỷ giá Nhân dân tệ do biến động tỷ giá gần đây trên thị trường tự do. Cụ thể, toàn bộ các đơn hàng đặt cọc từ 12h00 ngày 22/03/2024 sẽ áp dụng theo tỷ giá mới là: 1 NDT = 3.620đ. Các đơn hàng đặt cọc trước 12h00 ngày 22/03/2024 vẫn áp dụng theo tỷ giá cũ.

Trân trọng!