Thông báo tạm dừng chương trình Ứng Vốn


Kính gửi Qúy khách hàng !

Lời đầu tiên, Naipot xin trân trọng cảm ơn Qúy khách hàng đã đồng hành với Naipot trong suốt chương trình ứng vốn thời gian vừa qua.

Căn cứ vào định hướng kinh doanh mới trong năm 2020, Naipot xin thông báo tạm ngừng hoạt động chương trình ứng vốn bắt đầu từ ngày 11/03/2020.

Naipot trân trọng kính báo để Qúy khách hàng nắm bắt thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng !

Ban Quản Trị Naipot.com