Thông báo tạm dừng dịch vụ đóng gỗ


Kính gửi Qúy khách hàng !

Naipot thông báo tạm dừng dịch vụ đóng gỗ. Thay vào đó vẫn tiếp tục duy trì dịch vụ quấn bóng khí nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. 

Naipot trân trọng kính báo để Qúy khách hàng nắm bắt thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng !

Ban Quản Trị Naipot.com