Thông báo thay đổi tỷ giá Nhân dân tệ từ ngày 17/05/2024


Kính gửi Quý khách hàng!

Naipot xin thông báo về việc thay đổi tỷ giá Nhân dân tệ do biến động tỷ giá gần đây trên thị trường tự do. Cụ thể, toàn bộ các đơn hàng đặt cọc từ 0h00 ngày 17/05/2024 sẽ áp dụng theo tỷ giá mới là: 1 NDT = 3.645đ. Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 17/05/2024 vẫn áp dụng theo tỷ giá cũ.

Trân trọng!