Thông báo về việc lưu kho hàng hóa tại kho Naipot Hồ Chí Minh


Kính gửi Quý khách hàng!

Hồ Chí Minh đã cho phép nhiều hoạt động thiết yếu được hoạt động, kho Naipot Hồ Chí Minh của chúng tôi cũng đã sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của quý khách.Theo đó, nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa cũng như đảm bảo công tác vận hành nâng cao chất lượng phục vụ. Từ ngày 01/10/2021, Naipot thu phí lưu kho trở lại với hàng hóa tại kho Naipot Hồ Chí Minh

Kính mong Quý khách hàng hỗ trợ, phối hợp cùng Naipot để việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi.

Trân trọng!