Thông báo về việc lưu kho hàng hóa tại kho Naipot Hà Nội


Kính gửi Quý khách hàng!

Theo chỉ thị 15 tại Hà Nội - cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Kho Naipot Hà Nội của chúng tôi cũng đã sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của quý khách. Theo đó, nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa cũng như đảm bảo công tác vận hành nâng cao chất lượng phục vụ. Từ ngày 29/09/2021, Naipot thu phí lưu kho trở lại với hàng hóa tại kho Naipot Hà Nội.

Kính mong Quý khách hàng hỗ trợ, phối hợp cùng Naipot để việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi.

Trân trọng!