Thông báo về việc tạm dừng hình thức giao nội thành Hồ Chí Minh


Kính gửi Quý khách hàng,

 

Vì lý do khách quan đem lại, Naipot sẽ tạm thời ngừng hỗ trợ hình thức giao nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn hình thức Giao hàng chuyển phát và Giao nhận tại kho 

 

Naipot xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và chủ động trong hoạt đông kinh doanh của mình.

 

Trân trọng!