CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


Kính gửi quý khách hàng!

 

Naipot nhập hàng Trung Quốc trân trọng thông báo Chính sách khách hàng thân thiết nhằm mang lại những ưu đãi dành cho các khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với Naipot. Với các cấp độ tích lũy, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách chiết khấu cước vận chuyển và phí mua hộ. Chính sách được áp dụng kể từ 0h00 ngày 07/12/2023, cụ thể như sau:

 

 

  Cấp độ  

  

 

  Tổng tích lũy giao dịch (VNĐ)  

 

 

  Chiết khấu phí mua hộ  

 

 

  Chiết khấu cước vận chuyển TQ - VN  

 

Tỷ lệ đặt cọc đơn hàng 
  VIP 0 Dưới 200 triệu 0% 0%

70%

  VIP 1 Từ 200 triệu đến dưới 800 triệu 5% 2%

50%

  VIP 2 Từ 800 triệu đến dưới 1.5 tỷ 10% 4%

50%

  VIP 3 Từ 1.5 tỷ đến dưới 2.5 tỷ 15% 6%

50%

  VIP 4 Từ 2.5 tỷ đến dưới 3.5 tỷ 20% 8%

50%

  VIP 5 Từ 3.5 tỷ trở lên 25% 10%

50%


Lưu ý: - Tổng tích lũy giao dịch được hệ thống ghi nhận đối với các đơn hàng ở trạng thái "đã nhận hàng". - Ngay sau khi đủ tổng tích lũy giao dịch, cấp độ thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp độ tương ứng. Quý khách hàng có thể xem cấp độ thành viên trong Quản lý tài khoản của mình hoặc cấp độ được áp dụng trong từng đơn hàng.

Trân trọng! Bản Quản Trị Naipot.com