HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MỚI VỚI BẢN WEB TRÊN DESKTOP/MOBILE


Với mong muốn cải thiện thuận tiện hơn các thao tác khi sử dụng dịch vụ. Naipot có cải tiến thêm 2 tính năng mới đối với bản Web trên desktop và mobile:

- Khách hàng có thể sử dụng tính năng thay đổi dịch vụ đóng gỗ/quấn túi khí/kiểm hàng khi đơn ở trạng thái "Đã đặt cọc".

- Khách hàng có thể upload/ paste ảnh tối đa 10 ảnh/đơn ngay tại phần trao đổi đơn hàng.

Để sử dụng được các tính năng mới này, Khách hàng chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Tính năng thay đổi dịch vụ đóng gỗ/quấn túi khí/kiểm hàng khi đơn ở trạng thái "Đã đặt cọc".

Truy cập tài khoản Naipot phần danh sách đơn hàng, chọn chi tiết đơn hàng để hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng.

Trong thông tin đơn hàng, mục “Dịch vụ sử dụng” đã được cập nhật thêm tính năng tích chọn dịch vụ. Khách hàng tích sử dụng dịch vụ theo mong muốn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng đối với các đơn ở trạng thái “Đã đặt cọc

2. Tính năng upload/ paste ảnh trong trao đổi đơn hàng.

Truy cập tài khoản Naipot phần danh sách đơn hàng, chọn chi tiết đơn hàng để hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng.

Trong thông tin đơn hàng, mục “Trao đổi với Naipot trên đơn” đã được cập nhật thêm tính năng upload/paste ảnh. Khách hàng ấn vào biểu tượng khung ảnh trên phần nhập trao đổi để tải ảnh lên.

Chọn ảnh cần tải lên, ấn open.

Ảnh đã tải lên thành công.

 

Lưu ý: Tính năng này cho phép upload/ paste ảnh tối đa 10 ảnh/đơn.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng các tính năng mới với bản Web Naipot trên desktop và mobile.