NAIPOT THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH ĐÓNG TÚI KHÍ VỚI HÀNG DỄ VỠ


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Lời đầu tiên Naipot xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ Naipot trong thời gian qua.

 

Theo tình hình diễn biến hiện tại của thị trường, hàng hóa sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, do đó đối với những hàng hóa khách hàng  đã lựa chọn dịch vụ đóng gỗ sẽ gặp khó khăn trong việc thông quan về Việt Nam .

 

Vì vậy, bắt đầu từ ngày 13/06/2020  Naipot sẽ thay thế “chính sách đóng gỗ” bằng “chính sách đóng (quấn) túi khí” để giảm thiểu rủi ro va đập và an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Phí đóng (quấn) túi khí khí sẽ được tính như phí đóng kiện gỗ được quy định tại biểu phí nhập hàng Naipot cụ thể như sau:

 

 

Kg đầu tiên

Kg tiếp theo

Phí đóng (quấn) túi khí

20 tệ/kg đầu

1 tệ/kg

 

 

Thông báo được áp dụng, duy trì đến khi có sự điều chỉnh, thay đổi từ phía Naipot. Vậy Naipot trân trọng kính báo để Qúy khách hàng có thể nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

 

Trân trọng!

Ban Quản Trị Naipot.Com