Thông báo thay đổi thời gian tạo khiếu nại đơn hàng


Kính gửi Quý khách hàng,

Naipot xin trân trọng thông báo về thời gian tạo khiếu nại đơn hàng. Cụ thể như sau: Từ 12h00 ngày 14/12/2023, Quý khách hàng có thể thực hiện tạo khiếu nại trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi đơn hàng đổi trạng thái “Đã nhận hàng". 

Chúng tôi mong rằng việc rút ngắn thời gian này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của Quý khách hàng và đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách xử lý khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Trân trọng!