Thông báo chậm thông quan


Kính gửi Quý khách hàng!

 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều kiện thông quan hàng hóa giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ chậm hơn thời gian dự kiến thông thường.

 

Naipot xin thông báo để Quý khách có thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng trong đợt chậm thông quan này!.

 

Trân trọng!

 

BQT Naipot.com